LEDARSKAP

Vi kan hjälpa dig med att:

- se över arbetet i er ledningsgrupp och föreslå ett effektivare arbetssätt, ett mer strukturerat sätt att ta beslut
- hjälpa till att sätta gemensamma mål och sätta en överenskommen värdegrund för ledningsgruppsarbetet
- skapa ett öppnare arbetsklimat och fördela ansvar på ett strukturerat sätt

- samla företaget eller arbetsgruppen för att arbeta med gemensamma målbilder
- arrangera en kick-off för att sjösätta en ny organisation eller ett nytt arbetsmål
- arbeta med en integrationsprocess av ett nytt företag eller en ny arbetsgrupp

- ge inspirerande föredrag om kreativa arbetsmiljöer
- stötta ledare i en kreativ bransch
- hjälpa till att definiera vilka delar av verksamheten som ska utvecklas

ledarskap-1-sans