OM MIG

12 ROK drivs av mig Linda Marend.Linda 2021 porträtt 2

 

Företaget arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling med speciellt fokus på mål-, visions- och värdegrundsarbete. Även företagsutveckling, expansion, neddragningar, omorganisation och integration är viktiga delar i tjänsteutbudet. Med min operativa erfarenhet som bakgrund genomförs alltid uppdragen i samklang med bolagets och kundens övriga behov av ekonomisk och teknisk utveckling.

Jag har mer än 15 års erfarenheter av operativa roller såsom vd, affärsområdes-, marknads- och avdelningschef, främst inom kreativa konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn.

Den erfarenheten tar jag med mig in i 12 ROK. Att leda kreativa människor ger ledning och chefer en del ytterligare utmaningar utöver de grundläggande. Att utveckla ett företag där medarbetarna är företagets största tillgång är utmanande och mycket spännande.

Min tidigare erfarenhet sträcker sig från att sätta upp mål, visioner och värdegrunder för större företag till att individuellt coacha medarbetare och mellanchefer till att växa i sina roller. Jag har arbetat med att ta strategiska beslut efter analys av marknad och konkurrenter som har lett till utveckling av verksamhetsinriktning och marknadsåtgärder. Samverkansfrågor har varit viktiga för att få enheter inom samma organisation att arbeta åt samma håll. Genom åren har jag genomfört ett antal omorganisationer, flera förvärv och försäljningar, fusioner samt integration av nya företag och grupper.

Företaget och kundens storlek är inte väsentlig, jag har arbetat med bolag från 2 till 2000 anställda, parallellt med uppdrag som personlig karriärutvecklingscoach. Kunderna finns inom både privat och offentlig sektor, bland annat för mindre arkitektföretag, större konsultbolag och för statliga verk.

I grunden finns, förutom en arkitektexamen 1984, utbildningar såsom UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), FUGL (Fördjupning UGL), IFL (Handelshögskolans program genom STD, Svensk Teknik och Design), Franklin Coveys 7 goda vanor samt NLP (NeuroLingvistisk Programmering) Diploma.

Jag är certifierad användare av IDI (Interpersonal Dynamic Inventory) som används för att klargöra beteendestilar hos människor och ge en grund för utveckling av beteende och gruppdynamik.

Utöver detta arbetar jag med projekt- och fastighetsutveckling samt projektledning i tidiga skeden.

Jag har på senare år engagerat mig i ett antal styrelser i mindre konsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn, där jag vill bidra till att företagen utvecklas och växer.

Kontakta mig gärna på:

mejl: linda.marend@12rok.se
telefon: +46 70 373 19 36

 

Jag är momsregistrerad och och har org nr 556983-6942.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.