STRUKTUR

Vi kan hjälpa dig med att:

- skapa en grundläggande ordning på dokument och dokumentflöden
- gå igenom mallar och hjälpmedel för att renodla varumärket

- bygga upp ett kvalitets- och miljöledningssystem som kan bli ISO-certifierat
- skapa en effektiv arbetsprocess som garanterar kvalitetssäkra leveranser
- införa ett ansvarsfullt miljötänkande i det dagliga arbetet

- skapa en intern informationsplattform i form av intranät
- bygga upp en informationspolicy som garanterar en medvetenhet och transparens inom företaget

struktur-1-sans