UTVECKLING

Vi kan hjälpa dig med att:

- ge individuellt samtalsstöd för att sätta upp personliga framtidsmål
- ge medarbetarstöd för personer i personlig utveckling
- ge samtalsstöd för personer med upplevda arbetsproblem

- skapa verktyg för medarbetar- och utvecklingssamtal och uppföljning
- träna feedback för rakare och tydligare kommunikation
- ge stöd inför svåra samtal

- utbilda växande ledare till trygga chefer
- ge personlig coaching kring ledarskapsfrågor
- vara ett bollplank vid krävande situationer

utveckling-1-sans